top of page

SET DESIGNER

Niv Manor

COSTUME DESIGNER

Natasha Tuchman-Polyak

LIGHTING DESIGNER

Ziv Voloshin

DIRECTOR

Shay Pitovsky

THE OATH

by Shay Pitovsky

HABIMA THEATER

2013

השבועה

מאת שי פיטובסקי

תיאטרון הבימה

2013

מעצב תפאורה
ניב מנור
מעצבת תלבושות
נטשה טוכמן פוליאק
מעצב תאורה
זיו וולושין
 
במאי
שי פיטובסקי
bottom of page